BosnaFolk | Sehara | Epske pjesme

Skip navigation.

Bosna Folk | Epske pjesme Bošnjaka

SEHARA mapaEpske pjesme Bošnjaka

Zbirka sadrži nekoliko karakterističnih epskih pjesama našeg podneblja, ratnički život Bosne, potvrđujući epske tradicije ne samo Bosne, islamskog ili kršćanskog svijeta nego i epsku etiku univerzalnu za čovječanstvo.

Alija Ðerzelez, hrabar i krupan Bosanac sa dugim ratničkim stažom, vila koja liječi ranjene ratnike, Mujo Hrnjica, su neki od aktera ovih pjesama koje je sakupio Kosta Hörman, savjetnik Zemaljske vlade u Bosni i Hercegovini, a Zemaljska štamparija štampala u Sarajevu 1889. god.

Zbirka epskih pjesama

Viševjekovna bogata epska tradicija bošnjaka, muslimanskog slavenskog svijeta evropske Turske, dugo je vremena bila skrivena su malo poznatim putopisima, rukopisima, hronikama, ratnim izvještajima od kraja 15. pa do kraja 17.vijeka. Prvi zapisi do sada otkriveni potiču iz prvih decenija 18. vijeka i otkrili su osnovne osobenosti rane bošnjačke južnoslavenske epske tradicije, tematiku i sadržinu epskih pjesama, uvjete u kojima su nicale, likove i sredine u kojima su se pjevale.


Bilo da se radi o pjesmama orijentalno-islamskog kolorita, ili o pjesmama prožetim balkanskim starijim naslijeđem, ili o onima u kojima nalazimo taloge srednjovjekovne bosanske tradicije, sve zajedno kao jedna složena i slojevita epska cjelina, čine nezaobilaznu stepenicu u cilju shvatanja historijskih događanja toga vremena, društveno-političkih faktora, duhovne kulture i očuvanja vlastitog etničkog bića.

Bosna Folk, 1999 godina